Ce Trebuie sa Stii despre Submasura 6.4 - Modernizarea Activitatii Neagricole?

ghid submasura 6.4 hale metalice frisomat

Ce primeste finantare?

 1. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole: fabricarea de textile, fabricarea de produse chimice, activități de prelucare a produselor lemnoase;
 2. Investiții pentru activități de meșteșugărit: non-agricol, activități de artizanat ;
 3. Investiții legate de funizarea de servicii: tehnologia informației, contabilitate, reparații mașini-utilaje, servicii medicale/sociale/sanitar-veterinare
 4. Investiții infrastructură de primire turistică, proiecte de agreement
 5. Investiții pentru producția de combustibil din biomasă: fabrică de peleți și brichete

De ce să construiți noul spațiu cu Frisomat România?

 1. Partener de încredere și cu experiență în derularea de proiecte cu finanțare publică. Anual implementăm numeroase proiecte finanțate pe Fonduri Europene, astfel putem asigura implementarea, raportarea și decontarea proiectului conform cerințelor specifice finanțărilor publice. În plus colaborăm cu firme de consultanță de încredere și cu rata de reușită ridicată. +25 ani experiență. +960.000 mp construiți. 
 2. Încadrare în durata maximă de realizare investiție – Frisomat România de peste 25 de ani Proiectează, Produce, Livrează și Montează Ferme Avicole, astfel deținem controlul complet asupra investiției dvs.
 3. Responsabilitate și Calitate asigurată. Noua dvs. fermă avicolă va fi finalizat la timp, respectând cerințele procedurale și de raportare specifice, în plus o să fie rezistent, extensibil, relocabil și datorită calității materialelor & montajului, cu costuri de mentenanță aproape zero pe toată durata de viață.

! IMPORTANT !
Frisomat România NU oferă servicii de consultanță de 1. verificare eligibilitate, 2. scriere proiect, 3. depunere proiect, 4. monitorizare si implementare proiect de finanțare. Pentru aceste servicii va trebui să colaborați cu o firmă de consultanță de specialitate.

Citiți mai jos cele mai importante informații despre  FEADR Submăsura 6.4, Informații documentate și sintetizate din mai multe surse oficiale. IMPORTANT de menționat este faptul că informațiile de mai se bazează pe date din runde trecute de finanțare, în acest moment (15 Aprilie 2021), încă nu s-a publicat GHIDUL actualizat. Dat fiind situația actuală, se observă frecvența mare cu care informațiile se modifică. Deși Frisomat depune toate eforturile pentru a actualiza informațiile de mai jos, nu ne considerăm responsabili pentru acuratețea datelor prezentate mai jos.

Doriți să Construiți o HALĂ METALICĂ prin SubMăsura 6.4?

Informații și condiții de aplicare

 • Valoarea totală a ajutorului de stat 100 milioane de EURO
 • Cofinanțare la nivel de țară – 30% și/sau 10%
 • Suma maximă/valoare ajutor financiar – 200.000 euro/beneficiar, maximum 36 luni implementare + 5 ani monitorizare

Sprijin Maxim

200.000 EURO

Nivelul finanțării este de 70% % din cheltuielile eligibile şi poate creşte, fără a depăși 90%, pentru:

 • solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale;
 • fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea de activități non-agricole

Cheltuieli eligibile

 • Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi
 • Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Beneficiari eligibili

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Important de menționat – criterii de eligibilitate:

 • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:
  • microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţîn active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţîn active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțîn unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submasura;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico‐economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Să demonstreze capacitatea de a asigura co‐finanțarea investiției;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă această poate avea efecte negative asupra mediului.

Data Lansare Sesiune de Depunere

Se apreciează Iulie – August 2021. Urmează să se confirme. Revenim cu detalii de îndată ce sunt disponibile.

Data limită depunere proiect

Urmează să se confirme. Revenim cu detalii de îndată ce sunt disponibile.

Durată maximă de implementare

Derularea măsurii se desfășoară pe parcursul a 2 perioade succesive:

a) O perioadă de implementare de 24 luni achiziții simple (echipamente sau utilaje) și 36 luni achiziții complexe  (construcții hale).

b) Perioada de 5 ani de monitorizare.

Decontarea Cheltuielilor - Credit Punte

Urmează să se confirme. Revenim cu detalii de îndată ce sunt disponibile.

Etape de Proiect

 1. Verificare Eligibilitate – Realizată de firma de consultanță parteneră
 2. Calcul Punctaj Estimativ – Realizată de firma de consultanță parteneră
 3. Elaborare & Depunere Proiect – Realizată de firma de consultanță parteneră
 4. Implementare Proiect – Management de proiect & Cerere de rambursare/Firma de consultanță parteneră + Furnzior hală/Frisomat România
 5. Audit și Monitorizare – Realizată de firma de consultanță parteneră

Resurse - Surse de informare

1. Activ Business Advisor – LINK

2. AFIR – Submăsura 6.4 – Investiții prin PNDR  – Modernizarea activtivității non-agricole – Mediu Rural LINK

CODURI CAEN

Puteți consulta codurile de CAEN potențial eligibile, folosind acest LINK.

Doriți să Construiți o HALĂ METALICĂ - Submăsura 6.4?