Ce trebuie să știți despre Programul de Finanțare IMM PROD 2022?

imm-prod-2022-program-finantare-constructie-hale-productie

Ce se finanteaza?

Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

 1. Construcția/Realizarea de spații noi de producție sau depozitare;
 2. Cheltuieli cu achiziția de echipamente și utilaje;
 3. Cheltuieli de finanțare a capitalului de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție.

De ce să construiți noul spațiu de producție cu Frisomat România?

 1. Partener de încredere și cu experiență în derularea de proiecte cu finanțare publică. Anual implementăm numeroase proiecte finanțate pe Fonduri Europene, astfel putem asigura implementarea, raportarea și decontarea proiectului conform cerințelor specifice finanțărilor publice. În plus colaborăm cu firme de consultanță de încredere și cu rata de reușită ridicată. +25 ani experiență. +1.000.000 mp construiți. 
 2. Încadrare în durata maximă de realizare investiție – Frisomat România de peste 25 de ani Proiectează, Produce, Livrează și Montează Hale Industriale, astfel deținem controlul complet asupra investiției dvs.
 3. Responsabilitate și Calitate asigurată. Noul dvs. spațiu va fi finalizat la timp, respectând cerințele procedurale și de raportare specifice, în plus o să fie rezistent, extensibil, relocabil și datorită calității materialelor & montajului, cu costuri de mentenanță aproape zero pe toată durata de viață.

! IMPORTANT !
Frisomat România NU oferă servicii de consultanță de 1. verificare eligibilitate, 2. scriere proiect, 3. depunere proiect, 4. monitorizare si implementare proiect de finanțare. Pentru aceste servicii va trebui să colaborați cu o firmă de consultanță de specialitate.

Citiți mai jos cele mai importante informații despre Grant, Informații documentate și sintetizate din mai multe surse oficiale.
Dat fiind situația actuală, se observă frecvența mare cu care informațiile se modifică. Deși Frisomat depune toate eforturile pentru a actualiza informațiile de mai jos, nu ne considerăm responsabili pentru acuratețea datelor prezentate mai jos. Pentru informații generale oficiale recomandăm să vizitați și acest link.

Doriți să CONSTRUIȚI o HALĂ prin IMM Prod 2022?

Informații și condiții de aplicare

 • Plafonul total de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei
 • Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de investiții și de maxim 5 milioane pentru capital de lucru.
 • Facilități oferite prin schema de ajutor de stat:
  • Garanții de stat de până la 90% din creditele acordate;
  • Grant care acoperă integral valoarea comisionului de risc și a celui de administrare pe toată perioada de valabilitate a garanției și  dobânda pe o perioadă de 24 luni de la acordarea creditului în condițiile procedurii de implementare a programului;
  • Componentă nerambursabilă până la maxim 10% din valoarea finanțării garantate.

Obiectivul Programului

 • încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;
 • reconversia de la intermediere la producție;
 • digitalizarea activității;
 • alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.

* Calendar

LANSARE

În acest moment (18 mai) programul încă nu a fost lansat, astfel nu se pot depune încă proiectele de finanțare

Solicitanți Eligibili

 • IMM-uri care au sediul principal și/sau secundar în zona urbana;
 • IMM-uri din sectorul de producție
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, PFA-uri, II-uri, IF-ur care își desfășoară activitatea sau dorește să facă reconversia activității către producție
 • firme nou-înființate (chiar și start-up-uri)
 • zona urbană

Criterii de Eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

 • IMM-uri care au sediul principal si/sau secundar in zona urbana;
 • nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;

 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finantelor şi/sau instituţia de credit parteneră;
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a CRC;
 • nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a C.I.P.
 • împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
 • prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru/ sunt incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
 • este eligibil conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului, sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuielile cu achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția / construcția de hale destinate hale de producție
 • Cheltuieli cu achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • Cheltuieli cu achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
 • Cheltuieli cu achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficientă energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 • Cheltuielile de finanțare a capitalului de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;
 • Cheltuielile pentru finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare;
 • Alte cheltuieli (ex: francize, scontări) legate de codul CAEN finanțat și de activitatea finanțată prin program.

Costuri Propuse

 • Dobânda propusă finanțării garantate:
  • ROBOR 3M +1,5 %/an pt. creditele/liniile de credit capital de lucru
  • ROBOR 3M +1%/an pt. creditele de investiții
  • ROBOR 3M+ 0,75% pt. proiectele de reconversie de la intermediere la producție

Durata Maximă a Finanțării

Durata maximă a finanțării este de 72 de luni, cu posibilitatea de a solicita o perioadă de grație de până la 24 de luni pentru rambursarea principalului.

Procedura de aplicare

Înscrierea În program se face pe site-ul imminvest.ro la secțiunea IMM Prod.

Etape de Proiect

 1. Verificare Eligibilitate – Realizată de firma de consultanță parteneră
 2. Calcul Punctaj Estimativ – Realizată de firma de consultanță parteneră
 3. Elaborare & Depunere Proiect – Realizată de firma de consultanță parteneră
 4. Implementare Proiect – Management de proiect & Cerere de rambursare/Firma de consultanță parteneră + Furnzior hală/Frisomat România
 5. Audit și Monitorizare – Realizată de firma de consultanță parteneră

Doriți să CONSTRUIȚI o HALĂ PRODUCȚIE prin Programul IMM PROD 2022?