Ce trebuie să știți despre Măsura 3 - Granturi pentru Investiții?
Redeschidere Grant Investiții - Finanțare Până La 1.000.000 €

cover granturi ajutor stat imm frisomat 200000 euro

Ce se finanteaza?

 1. Construcția/Realizarea de spații noi de producție sau depozitare;
 2. Extinderea capacităților;
 3. Reabilitarea/ Modernizarea unităților de producție sau de prestări servicii.

Măsura 3 – “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” are un buget de 550 miloane de euro și își propune să finanțeze aproximativ 2.000 de beneficiari.

De ce să construiți noul spațiu cu Frisomat România?

 1. Partener de încredere și cu experiență în derularea de proiecte cu finanțare publică. Anual implementăm numeroase proiecte finanțate pe Fonduri Europene, astfel putem asigura implementarea, raportarea și decontarea proiectului conform cerințelor specifice finanțărilor publice. În plus colaborăm cu firme de consultanță de încredere și cu rata de reușită ridicată. +24 ani experiență. +960.000 mp construiți. 
 2. Încadrare în durata maximă de realizare investiție – 12 luni (de la semnarea contractului de finanțare, însă numai târziu de 31 Decembrie 2021). Frisomat România de peste 24 de ani Proiectează, Produce, Livrează și Montează Hale Industriale, astfel deținem controlul complet asupra investiției dvs.
 3. Responsabilitate și Calitate asigurată. Noul dvs. spațiu va fi finalizat la timp, respectând cerințele procedurale și de raportare specifice, în plus o să fie rezistent, extensibil, relocabil și datorită calității materialelor & montajului, cu costuri de mentenanță aproape zero pe toată durata de viață.

! IMPORTANT !
Frisomat România NU oferă servicii de consultanță de 1. verificare eligibilitate, 2. scriere proiect, 3. depunere proiect, 4. monitorizare si implementare proiect de finanțare. Pentru aceste servicii va trebui să colaborați cu o firmă de consultanță de specialitate.

Citiți mai jos cele mai importante informații despre Grant, Informații documentate și sintetizate din mai multe surse oficiale.
Dat fiind situația actuală, se observă frecvența mare cu care informațiile se modifică. Deși Frisomat depune toate eforturile pentru a actualiza informațiile de mai jos, nu ne considerăm responsabili pentru acuratețea datelor prezentate mai jos. Pentru informații generale oficiale recomandăm să vizitați și acest link.

Doriți să CONSTRUIȚI o HALĂ prin Măsura 3 - Grant de Investiții?

Informații și condiții de aplicare

 • Valoare finanțare maximum 85%;
 • Cofinanțare la nivel de țară – minimum 15% – consultanții recomandă 35%;
 • Cofinanțare beneficiar (Bucuresti – Ilfov) 30% – consultanții recomandă 45%;
 • Suma minimă și maximă/valoare ajutor financiar: 50.000 EURO și 200.000 EURO
 • Pot aplica companii care au avut activitate curentă/operațională de min. 1 an înainte de depunere;
 • Companii care au înregistrat profit operațional la sfârșitul lui 2018 sau 2019;
 • Beneficiarul asigura sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Beneficiarul se obliga, prin planul de afaceri, să realizeze venituri de minim 50% din activitatea pe care își propune să o finanțeze, în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Companii care nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro;

Cheltuieli eligibile

 • Realizarea și/sau achiziția construcțiilor, hale de depozitare, hale de producție, etc.
 • Achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente
 • Mobilier de birou și mobilier specific
 • Achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect
 • Cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor
 • Cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea
 • Cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe
 • Cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității
 • Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență.

Beneficiari eligibili

 • Construcții
 • Achizitii de teren in limita a 10% din valoarea proiectului
 • Dotari pentru organizare evenimente
 • Industria alimentară
 • Industria auto
 • Turism
 • Energie și echipamente de eficiență energetică
 • Construcții, materiale de construcții
 • Servicii de transport
 • Servicii de reparație și intreținere
 • Servicii de îngrijire și întreținere corporală
 • Confecții metalice/lemn
 • Confecții textile/pielărie
 • Industria farmaceutică și echipamente medicale
 • Servicii de educație: creșe și grădinițe
 • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale
 • Industrii creative
 • Tehnologia informației și inteligență artificială
 • Nanotehnologii de vârf
 • Echipamente, utilaje, tehnologii producție.

Vezi lista COD CAEN – Domenii de activitate eligibili – DESCARCĂ AICI

Grila de punctaj

AFLĂ toate informațiile de la persoana cea mai avizată:
Discuție cu Liviu Rogojinaru, Ministru Secretar de Stat în Ministerul Economiei & Adrian Măniuțiu - EM360.

Amintim că Guvernul a întocmit o grilă de punctaj care are la bază rata internă de rentabilitate a investiției (RIR), la Măsura 3, conform Ordonanței de urgență 130/2020, modificată prin OUG 174/2020.

În schimb, Parlamentul a adoptat Legea 2020/2020 care prevede modificarea grilei de punctaj, eliminând indicatorul RIR și introducând rata de solvabilitate și numărul de angajați drept criterii de punctaj.

Președintele Iohannis a promulgat Legea 220/2020, care s-a și publicat în Monitorul Oficial, intrând în vigoare. Însă această lege urmează să fie prorogată, revenind la vechea grilă de evaluare, care include indicatorul ratei interne de rentabilitate (RIR).

Iată grila posibilă a fi folosită:

A. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

 • RIR: <5% – 10 puncte
 • RIR:>=5,00% și <7,5% – 15 puncte
 • RIR:>=7,50% – 25 puncte

B1. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte

 • Peste 35%  =  35 puncte
 • >=25% și <35% = 30 puncte
 • >=20% și <25% = 20 puncte
 • >15% și <20% = 10 puncte

B2. Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte se calculează după cum urmează:

 • Peste 45% = 35 puncte
 • >=40% și <45% = 30 puncte
 • >=35% și <40% = 20 puncte
 • >30% și <35% = 10 puncte

C. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

 • ≤ 3 = 30 puncte
 • > 3 și ≤4 = 15 puncte
 • > 4  =  5 puncte

D. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte

 • Sold negativ = 10 puncte
 • Sold pozitiv = 0 puncte

*Pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor si importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.

Data Lansare Sesiune de Depunere

Joi, 3 decembrie 2020, la ora 10.00, s-a deschis sesiunea de înscrieri la ajutoarele de stat de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM-uri, prin Măsura 3 a schemei de sprijin pentru recuperarea din criza coronavirus COVID-19.

Data limită depunere proiect Măsura 3

ora 20.00 – 29 Ianuarie 2021

Durată maximă de implementare

Derularea măsurii se desfășoară pe parcursul a 2 perioade succesive:

a) O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data de 31.12.2021;

b) Perioada de 3 ani de monitorizare.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform prezentei proceduri.

Decontarea Cheltuielilor - Credit Punte

Decontarea se face într-o singură transă conform mecanismului decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile și / sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile.

Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarii vor putea solicita credite-punte de la băncile partenere în program.

Șapte bănci au fost admise ca partenere pentru implementare celor 3 măsuri de ajutor de stat pentru IMM, după cum urmează:

 • Banca Transilvania
 • CEC Bank
 • BCR
 • BRD
 • Banca Românească
 • OTP Bank
 • Raiffeisen Bank

Referitor la comisioanele și dobânzile la creditul-punte care va fi acordat beneficiarilor (după caz), condițiile puse de stat au fost următoarele:

 • dobânda la credit: Robor la 3 luni + maxim 3% pe an;
 • comision la credit: max 0,5%, din valoarea creditului;
 • comision de gestiune: max 1% din valoarea creditului;
 • alte comisioane: max 1% din valoarea creditului;
 • garanţii: bunurile / echipamentele achiziţionate în cadrul programului și după caz, în completare, fonduri de garantare. În cazuri excepționale vor fi solicitate și alte tipuri de garanții, însă acestea vor trebui specificate în oferta instituției de credit.
 • perioada de analiză și soluționare a creditului punte maxim 20 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete de solicitare a creditului.

Puteți descărca de AICI centralizatorul de condiții oferite de cele 7 bănci admise ca parteneri pentru Schema de Ajutor de Stat – Granturi.

Procedura de aplicare

Cererile de finanțare se vor depune în platforma online, după ce v-ați creat un cont de utilizator – aici: https://granturi.imm.gov.ro/auth/login

Pentru a aplica la finanțare trebuie să aveți semnătură electronică!

Înscrierile în cadrul platformei se vor realiza în două etape distincte:

 • Etapa 1 [DESCHISĂ]: Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele firmei. Accesează secțiunea de creare profil aici.
 • Etapa 2 [URMEAZĂ SĂ SE DESCHIDĂ]: Etapa de înscriere în cadrul grantului în care aplicanții, cu profilul, user, și parolă generate în prima etapa, vor completa și transmite cerea de finanțare și documentele anexe.

Documente necesare pentru Elaborarea și Depunerea Proiectului

 1. Copie CUI Societate, semnat și ștampilat , cu mențiunea “ Conform cu Originalul”;
 2. Copie Act Identitate Asociat /Administrator – semnat și ștampilat , cu mențiunea “ Conform cu Originalul”;
 3. CV-ul Asociatului / Administratorului;
 4. Certificat constatator informații extinse; Certificat constatator + Bilanț 2019 pentru întreprinderile legate sau partenere ( dacă este cazul);
 5. Bilanțul contabil pentru anul 2018 plus recipisa de la depunerea acestuia;
 6. Bilanțul contabil pentru anul  2019, plus recipisa de la depunerea acestuia;
 7. Balanță pentru luna decembrie 2018; Balanță pentru luna decembrie 2019;
 8. Ultima balanță încheiată pentru anul în curs; Registrul mijloacelor fixe; Extras Reges – prin screen;
 9. Registru Salariați din Revisal; Organigramă nenominala a societății ;
 10. Fluxul tehnologic al societății – descriere succintă ; Contul IBAN al societății ;
 11. Lista produse / servicii vândute + prețuri ;
 12. Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu menționarea tipului de materie prima achiziționată de la fiecare, precum și valoarea achizițiilor anuale; Tipul clienților societății (individuali, comercianți , cu ridicată , cu amănuntul , societăți comerciale, agricultori etc) din piață internă / externă ;
 13. Ofertele de preț pentru echipamentele pe care doriți să le achiziționați prin proiect.
 14. Descrierea activității pentru care se dorește obținerea finanțării nerambursabile.
 15. În cazul construcțiilor – Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și / sau clădiri ), după caz, în copie conformă cu originalul: drept de proprietate privată , drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / închiriere.
 16. Devizul general și pe obiecte pentru proiectele de lucrări întocmit conform HG 907/2016– dacă este cazul

Etape de Proiect

 1. Verificare Eligibilitate – Realizată de firma de consultanță parteneră
 2. Calcul Punctaj Estimativ – Realizată de firma de consultanță parteneră
 3. Elaborare & Depunere Proiect – Realizată de firma de consultanță parteneră
 4. Implementare Proiect – Management de proiect & Cerere de rambursare/Firma de consultanță parteneră + Furnzior hală/Frisomat România
 5. Audit și Monitorizare – Realizată de firma de consultanță parteneră

Resurse - Surse de informare

1. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Măsura 3 – Acceseaza AICI

2. Propunere Procedură și Anexele pentru Măsura 3 – Granturi de Investiții pentru IMM –  Descarcă de AICI

3. Schema de Ajutor de Stat, Soldul operațiunilor de comerț de la INS și alte documente utile – Descarcă de AICI

4. Ministerul Fondurilor Europene – COVID 19 

5. Ordinanță de Urgență nr.130 din 31 Iulie 2020 – Accesează AICI

Doriți să CONSTRUIȚI o HALĂ prin Măsura 3 - Grant de Investiții?